16. دى 1395 - 11:37   |   کد مطلب: 15656
من انقلابی ام.. من با خدا و ناخدای باخدای کشتی انقلاب عهد بسته ام.. من چشمان معصوم علیرضا را به یک مشت دلار نمی فروشم..

وبلاگ " پایگاه خبری وتحلیلی استان " نوشت :

 

لاالاتتتبلا

"بسم رب الشهدا وصدیقین"
سپاس خدایی را که عزیز و رحیم است،حکیم است و علیم..
همان خدای ملک المقتدر،همان خدای مدبرالامور که مقالید آسمان در دست اوست..

سپاس،سپاس که مارا مسلمان آفرید و نعمت حیات بخشید که در عصر جمهوری اسلامی در زیر سایه ولایت و به حب امامت زنده باشیم.

من امام را ندیده ام
من"15خرداد 1342"را ندیده ام
اما شنیده ام که:سربازان من اکنون در گهواره ها خفته اند..
من"22بهمن1357"را ندیده ام
اما شنیده ام که: انقلاب ما انفجار نور بود..
من"13آبان1358"را ندیده ام
اما شنیده ام که:انقلابی بزرگتر از انقلاب اول بود..
من"5اردیبهشت1359"را ندیده ام
اما شنیده ام که:این شن ها لشکر خدا بود..
من"3خرداد1361" را ندیده ام اما شنیده ام که: خرمشهر را خدا آزاد کرد..
من "14 خرداد 1368"را ندیده ام..

من چشم که باز کردم،امام را ندیدم
اما از پدرم شنیده ام،خاطرات صدای لرزان حیاتی را:انا لله و انا اله راجعون
اما امام را ندیده ام..
من جنگ ندیده ام،صدای آژیر خطر نشنیده ام،به پناهگاه نرفته ام..
من سن و سالم از سابقه مبارزاتی خیلی ها کمتر است!
من چشم که باز کردم به جای روح خدا،حسینیه ای را دیدم با نام خمینی و به جای روح خدا،سید علی را دیده ام!
حضرت ماه را،او که یک آه بیش تر از خمینی دارد..
من بزرگ شده ام و او موی سپید کرده است..
سن و سال من از سابقه مبارزاتی خیلی ها کمتر است اما افتخارم این است که در عصر سالهای ولایت جانشین خلف،پیر جماران
بوده ام..
من امام را دیده ام در تمام این سالها..امام را در حسینیه امام خمینی دیده ام..
من سن و سالم از سابقه مبارزاتی خیلی ها کمتر است..

من در بسیاری از22بهمن ها قد کشیده ام!
من جنگ تحمیلی را ندیده ام اما تا دلتان بخواهد جنگ تحلیلی دیده ام..!!

من چمران و همت و باکری و خرازی را
ندیده ام اما هنوز هم روز ترور رضایی نژاد را یادم هست..
من تا دلتان بخواهد ترور دیده ام و فتنه
تهدید دیده ام و تحریم
من سن و سالم از سابقه مبارزاتی خیلی ها کمتر است..

اما..
من انقلابی ام..
من 9 دی 1388 را دیده ام
من هم مشارکت 40 میلیونی 88را دیده ام
و هم دهن کجی به قانون را..

من انقلابی ام..
من با خدا و ناخدای باخدای کشتی انقلاب عهد بسته ام..
من چشمان معصوم علیرضا را به یک مشت دلار نمی فروشم..

من خاطره ای از امام ندارم..
اما..
از همان امامی که ندیده ام شنیده ام"آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند"

من ایمان دارم که کلید آسمان ها و زمین در دست خداست..
"همان خدای ملک المقتدر"

* زینب نامداری از مدرسه سرای دانش

دیدگاه شما