18. دى 1395 - 11:59   |   کد مطلب: 15663
وبلاگ " تحول گرايان دلسوز اسلام ابادي "
بدون شرح يا با شرح !!!!؟؟؟؟
طرح زيبا سازي كمربنديها در سراسر شهرهاي كشور به گونه اي است كه بمحض ورود هر رهگذري و ديدن آنها نشان از درايت و فهم بالاي مهندسين و طراحان مبلمان شهري ان شهر خواهد داشت

وبلاگ " تحول گرايان دلسوز اسلام ابادي " نوشت :

 

دلسوزان اسلام ابادي : وضع شهر اسلام اباد و كمربندي آن چه با شرح چه بدون شرح ؟؟؟!!!!!!

 

طرح زيبا سازي كمربنديها در سراسر شهرهاي كشور به گونه اي است كه بمحض ورود هر رهگذري و ديدن آنها نشان از درايت و فهم بالاي مهندسين و طراحان مبلمان شهري ان شهر خواهد داشت ، در طول سالهاي گذشته در نظام مقدس جمهوري اسلامي همواره تلاش شده است فضاي مبلمان شهري بگونه اي اسلامي و مذهبي و زيبا جلوه دهد كه شهروندان و رهگذارن با عبور از ان مسيرها خاطرات خوشي به يادگار  در اذهان داشته باشند  .

اما متاسفانه در شهر اسلام اباد به انچه توجه نشده و نميشود مبلمان شهري و راحتي شهروندان ان بوده و هموراه در گوشه كنار اين شهرستان 130 هزار نفري شاهد صحنه هاي هستيم كه دل هر رهگذري را هم بدرد مياورد ، اسلاماباد و مديران اجرائي ان ، شهر را بگون هاي رها كرده اند كه جمع كردن آن نياز به حركت جهادي و ضربتي دارد ، بسيجي ميخواهدكه ابادش كند . كمربندي آن و گوشه گوشه اين شهر هميشه ناهنجاريهاي بخود ديده است كه اگر مدير مسئول و خدا ترس داشت هيچ وقت اتفاق نميافتاد و دل هيچ كس از اين همه مخروبه بدرد نميامد . ولي بايد قبول كنيم ما مردم اسلام اباد مقصر اصلي هستيم و  خود نخواسته ايم شهرمان بدست افراد خدا ترس اداره شود ........................

 

دیدگاه شما