15. فروردين 1396 - 11:34   |   کد مطلب: 15912
وبلاگ " ماهک "
هدف...
برسد به دست بعضی مسئولین که برای به دست آوردن رای مردم به هر روشی متوسل میشوند!!!!

وبلاگ " ماهک " نوشت :

 

"هدف وسیله را توجیه نمی کند"

برسد به دست بعضی مسئولین
که برای به دست آوردن رای مردم به هر روشی متوسل میشوند!!!!

☑️ خیری که جز با شر به دست نیاید؛

دیدگاه شما