22. فروردين 1396 - 11:30   |   کد مطلب: 15916
وبلاگ " روانشناسی علم شناخت روح "
چه خوبه كه خوب باشيم
چه خوبه واسه همديگه دعا كنيم سلامتي بخوايم شادي بخوايم موفقيت بخوايم ولي نه فقط واسه خودمون واسه همه واسه دنيا

وبلاگ " روانشناسی علم شناخت روح " نوشت :

 

چه خوبه وقتي حالمون خوبه به فكر خوب كردنِ حالِ بقيه هم باشيم
چه خوبه وارد جايي ميشيم با انرژي سلام كنيم
چه خوبه احوالِ همديگه رو پرسيم
چه خوبه همكارمونو ميبينيم تعريف كنيم ازش اونم ذوق كنه
چه خوبه يه موسيقي خوب خودمونو مهمون كنيم
چه خوبه دوتا چاي بريزيم بشينيم كنار عزيزمون گل بگيم گل بشنويم زندگي كنيم چند دقيقه
چه خوبه به كسايي كه دوسشون داريم بگيم كه چقدر دوسشون داريم و چقدر عزيزن واسمون
چه خوبه گل هديه بديم به همديگه
چه خوبه كتاباي خوب بخونيم و به همديگه بگيم تا همه لذت ببرن از اين نعمت
چه خوبه هوايِ دل همديگه رو داشته باشيم
چه خوبه واسه همديگه دعا كنيم سلامتي بخوايم شادي بخوايم موفقيت بخوايم ولي نه فقط واسه خودمون واسه همه واسه دنيا
چه خوبه كه خوب باشيم

دیدگاه شما