24. فروردين 1396 - 11:50   |   کد مطلب: 15922
وبلاگ " مخاطب خاص "
خنده واگیردار است
وقتی که حال تیره ی دلتنگی و نومیدی در شما نفوذ میکند، بهترین و ساده ترین راه زدودن آن، خندیدن است.

وبلاگ " مخاطب خاص " نوشت :

 

وقتی که حال تیره ی دلتنگی و نومیدی در شما نفوذ میکند، بهترین و ساده ترین راه زدودن آن، خندیدن است.

خنده واگیردار است.
 اگر کسی کنار شما بخندد، متوجه خواهید شد که به سختی می توانید جلو خنده ی او را بگیرید.
مردی را می شناسم که دیوار اتاقش پر از تصاویر افرادی است که از ته دل قهقهه سر داده اند.

او هرگاه که احساس افسردگی و یا غم می کند، نگاهی به آن تصاویر می اندازد، آن گاه نمی تواند جلو خنده اش را بگیرد و بلافاصله شادمان می شود.

برای آن به سوی تو می آیم

دیدگاه شما