25. فروردين 1396 - 12:06   |   کد مطلب: 15924
پشتکار تنها مرز بین شکست و کامیابی است! پس دست شکسته ات را در داخل آستین پنهان و صدای خنده ات را به گوش همه برسان!

وبلاگ " من عجیبم "  نوشت :

 

اندیشه ی حقیر، انسان را حقیر نگه می دارد!
پس بزرگ بیندیش تا بزرگ شوی!
 رویاها، بازتاب ذهنیات ما هستند.
 پس از تمبر یاد بگیر تا رسیدن به مقصد به نامه می چسبد!
 
به خاطر بسپار: پشتکار تنها مرز بین شکست و کامیابی است! پس دست شکسته ات را در داخل آستین پنهان و صدای خنده ات را به گوش همه برسان!

از خاطر مبر در بین جماعتی که ایستاده اند، ننشین!
در بین جماعتی که نشسته اند، نایست!

در بین جماعتی که می خندند، گریه نکن
و در بین جماعتی که می گریند، نخند!
از خود پرسیده ای راز شکست چیست؟ بله، راضی کردن همگان!

لطفا گوسفند نباشید

 

#محمود_نامنی

دیدگاه شما