26. فروردين 1396 - 12:24   |   کد مطلب: 15929
وبلاگ " عشایر "
جای ناراحتی داره
سی ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ، ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﯿﻦ ، ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ میخواستن با جونشون ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻨﺪ

وبلاگ "  عشایر " نوشت :

 

چند وقت پیش؛
ﯾﻜﯽ ﺍﺯ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ میلیارد ناقابل برداشت؛
و اون یکی دوازده هزار ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ تومن؛
ﮔﺮﻓتن ﻭ ﺭفتن؛
و ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮنگشتن!

 

والان یکی دیگه 94 هزارمیلیارد و...

سی ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ، 
ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻣﯿﻦ ، 
ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ میخواستن با جونشون ﻣﻌﺒﺮ ﺑﺎﺯ ﻛﻨﻨﺪ؛

یکیشون ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻡ ﻛﻪ ﺭﻓﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ؛
همه فکر کردن ترسیده !! 
ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻫﺎﺵ ﺭﻭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : 
« ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﮔﺮﻓﺘﻢ ؛ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻪ» 
ﺑﻌﺪ ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ.

دیدگاه شما