تب‌های اولیه

پول
47% (56 رای)
وفاداری و قدر شناسی
13% (15 رای)
درک متقابل وتفاهم
21% (25 رای)
دوست داشتن
13% (15 رای)
مثبت نگر بودن
6% (7 رای)
تمام آرا: 118